SÄSONGSKORTUTMANING

Vi vill erbjuda upplevelser även nästa säsong

Vi startar en säsongskortskampanj, där vi erbjuder säsongskort från 75€

Kampanjens målsättning gäller reserverade säsongskort för grundserien. Vår målsättning är 1000 reserverade säsongskort. Ifall målet uppnås, får de som gjort en reservervation, lösa ut sina kort till specialpriset!Kampanjen gäller till den 14.5.

Priser: 75€ ståplats, 99€ sittplats (B1, B5 och B6. Reservationen är bindande ifall målsättningen uppnås.

LÄTT! SKICKA ETT SMS TILL NUMRET 16323

Skriv meddelandet enligt modellen nedan. Meddela ditt efternamn och e-postadressen dit du önskar motta din köplänk.

KP HERMES I EFTERNAMN, LAURI.LENTAVA@MAIL.COM

Med förkortningen meddelar du ditt önskemål angående platsens, stå= ståplats eller sitt = sittplat. MEDDELANDE 0,25€

1 TEXTMEDDELADE = 1 SÄSONGSKORT

NÄR DU SKICKAT DIN RESERVATION FÅR DU ETT SVARSMEDDELANDE SOM INNEHÅLLER EN LÄNK. LÄNKEN BEÄTTIGAR TILL EN GRATIS 3 VECKORS PROVPERIOD TILL KESKIPOHJANMAAS DIGITIDNING.

IFALL MÅLSÄTTNINGEN UPPNÅS FÅR DU ETT SMS SOM BERÄTTIGAR TILL KÖPET.