Uutiset

Edustus Hermes ry:n yt- neuvottelut on saatu päätökseen

Edustus Hermes ry:ssä jouduttiin käynnistämään joulukuun puolessa välissä yt-neuvottelut seuran
taloudellisen vakauden varmistamiseksi, sekä mahdollisten uusien ansaintamallien toteuttamiseksi.
Korona on hankaloittanut seuratoimintaa laajasti ja siitä johtuen myös yhdeksi suurimmista haasteista
kauden aikana on muodostunut syksyn ottelukohtaisten tapahtumatuottojen pienuus, mikä taas johtuu
selkeästi alun perin arvioituja pienemmistä yleisömääristä. Otteluiden keskeytymisellä joulukuun alussa oli
myös iso merkitys päätöksen taustalla.

Neuvottelujen lopputuloksena seura on päätynyt lomauttamaan osan henkilöstöstään 28.12.2020 alkaen.
Lomautukset koskevat sekä pelaajia, huoltoa että valmennusta. Lomautuksia pyritään purkamaan sitä
mukaa kun otteluiden jatkuminen varmistuu.

Näillä toimilla olemme olleet pakotettuja varmistamaan seuran taloudellisen toimintakyvyn ensiksikin tälle
kaudelle kuin myös sitä kautta tuleville kausille.